หน้าแรก    ค้นหาตารางสอน    รายการคำร้องขอใช้ห้อง    จองห้อง    แบบประเมินความพึงพอใจ    ผู้ดูแลระบบ  

ตารางการใช้ห้อง

Ec301 Ec302 Ec303
Ec402 Ec403 Ec404
Ec405 Ec406 Ec407
Ec408 Ec409  

ระบบจองห้องเรียนออนไลน์ ( Online Reservation System )

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ถ.เชียงใหม่-พร้าว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 โทร.(66-53) 875-601 โทรสาร.(66-53) 875-600
พัฒนาระบบโดย นายนัฐพล คำซอน Email : nattaplon@mju.ac.th